लुम्बिनी प्रदेश सरकार

कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय

कृषि विकास निर्देशनालय

वीउ विजन प्रयोगशाला

खजुरा, बाँके

ताजा सूचना
कार्यालय प्रमुख

दिपक सापकोटा

दिपक सापकोटा

9858040234

सूचना तथा समाचारहरु
शीर्षक प्रकाशित मिति डाउनलोड
मूल/श्रोत बीउ उत्पादनको अनुमती पत्रको लागि निवेदनको ढाँचा 2079-09-26
निजी तथा गैर सरकारी स्तरमा मूल बीउ उत्पादनको अनुमती पत्र लिन चाहिने आवश्यक कागजहरु 2079-09-26
कृषकहरुमा गहुँ खेति वारे अनुरोध । 2079-07-28
प्रकाशन
शीर्षक प्रकाशित मिति डाउनलोड
बार्षिक कार्यक्रम २०७९/०८० 2079-05-27
वार्षिक कार्यक्रम आ.व.०७७/०७८(सेवा टेवा) 2078-03-04
वार्षिक कार्यक्रम आ.व.०७७/०७८ 2078-03-04
सूचना अधिकारी

दिनेश प्रसाद भट्टराई

दिनेश प्रसाद भट्टराई

9858320099

पात्रो