प्रदेश सरकार
लुम्बिनी प्रदेश
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
कृषि विकास निर्देशनालय

वीउ विजन प्रयोगशाला

खजुरा, बाँके

ऐन तथा नियमावली/कार्यविधि

शिर्षक
कृषि प्रसार कार्यक्रम संचालन तथा नर्म्स, २०७५
 1 file(s)  1 पटक डाउनलोड
नियमावली २०७६-१२-०७ Download
राष्ट्रिय मल नीति २०५८
 1 file(s)  1 पटक डाउनलोड
नियमावली २०७६-१२-०७ Download