प्रदेश सरकार

लुम्बिनी प्रदेश

कृषि, खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय

कृषि विकास निर्देशनालय

वीउ विजन प्रयोगशाला

खजुरा, बाँके


फारमहरू
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति फाइल हेर्नुहोस् डाउनलोड
1 बीउ बिजनको नमुना विवरण फाराम फारमहरू 2078-07-24 हेर्नुहोस् Download
2 खेत निरीक्षण सम्वन्धि पुर्व जानकारी फाराम फारमहरू 2078-07-24 हेर्नुहोस् Download
3 test फारमहरू 2021-11-15 हेर्नुहोस् Download
4 test3 फारमहरू 2021-11-15 हेर्नुहोस् Download
5 test4 फारमहरू 2021-11-15 हेर्नुहोस् Download