प्रदेश सरकार

लुम्बिनी प्रदेश

कृषि, खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय

कृषि विकास निर्देशनालय

वीउ विजन प्रयोगशाला

खजुरा, बाँके


सूचना तथा समाचारहरु
क्र.सं शीर्षक प्रकाशित मिति प्रकाशक
1 २०७६ सालको माघ महिना को प्रगति प्रतिवेदन 2078-03-04 admin View
2 निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा | 2078-03-04 admin View