Lumbini Province Government

Ministry of Agriculture and Land Management

Directorate of Agriculture Development

Seed Labrotary

Khajura, Banke

Office head

दिपक सापकोटा

Deepak Sapkota

9858040234

Information & News
Title Published Date Download
कृषक बर्गहरुमा वीउ बिजन प्रयोगशाला खजुरा बाँकेको अनुरोध 2080-07-24
करारमा कृषि प्राविधिक नियूक्ति सम्वन्धी सूचना 2080-07-01
बीउ प्रमाणीकरणका लागि पूर्व जानकारी फारम भर्ने सम्वनधमा । 2080-03-18
Publication
Title Published Date Download
वार्षिक पुस्तिका २०७७/०७८ 2079-11-10
ग्रामिण कृषि सडक निर्माण तथा मर्मत संभार कार्यविधि, २०७५ 2078-03-04
कृषि प्रसार कार्यक्रम संचालन तथा नर्म्स, २०७५ 2078-03-04
Information Officer

दिनेश प्रसाद भट्टराई

Dinesh Prasad Bhattarai

9858320099

Calendar